Gaskets plate heat exchanger

New

SD

Sonder safe plate heat exchanger เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบ Double wall ป้องกันการรั่วและผสมกันระหว่างของเหลว 2 ชนิด

New

SF

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดไหล free ไม่มีจุด contact point สำหรับของเหลวที่มีเส้นใยและตะกอน

New

STD

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบแผ่นรุ่น Standard

Powered by MakeWebEasy.com